Solpaneler 

Vi är din leverantör av solpaneler i Halmstad med omnejd

Solceller till din villa

Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljuset till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler. Teoretiskt skulle vi i Sverige kunna producera dubbelt så mycket el som vi förbrukar genom att montera solcellspaneler på en tredjedel av alla de kvadratkilometer södervända tak som finns i landet. Med vårt långa, ljusa sommarhalvår är förutsättningarna för produktion av solenergi goda.

Allt inom solpaneler, solenergi och solkraft

Vi på Laxviks El & Solpanel AB erbjuder helhetslösningar inom solenergi, solpaneler och solkraft. Vi erbjuder ett flertal olika solcellspaket till försäljning och vi har möjlighet att vägleda er genom installationen, eller helt sköta montage och installation åt er.

Vi ser framtiden i solenergi och solkraft samtidigt som vi stenhårt tror på ett klimatsmart och kostnadseffektivt samhälle. Våra solcellspaket är en del av vägen dit och du har möjlighet att genom oss både bidra till en bättre miljö samtidigt som du sparar pengar genom att använda dig av solpaneler.

Vill du boka kostnadsfritt hembesök till din villa?

Vanliga frågor och svar

Vad finns för mer fördelar med solcellsanläggningar?

Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige ligger på samma nivå som i stora delar av Centraleuropa. Sverige ligger i samma zon som till exempel England och Tyskland där solcellsanläggningar är mycket vanligt. Globalt använder vi jordens energikällor snabbare än de kan återskapas. Vi behöver helt enkelt ta tillvara på den gratis energi som solen ger oss. Eftersom energi från solen är helt ren innebär den också minimal miljöpåverkan. Produktionen sker helt tyst, anläggningen har inga rörliga delar och kräver därför minimalt med underhåll. En solcellsanläggning har dessutom mycket lång livslängd. Sist men inte minst säkerställer en solcellsanläggning att energipriset permanentas. Man påverkas alltså inte av höjningar av energipriset utan kan glädja sig åt ett konstant lågt elpris över en lång tid. När man väl gjort investeringen och energipriserna går upp betyder det bara att återbetalningen av anläggningen går fortare.

Fler fördelar

Vi vågar påstå att alla som installerar solcellspaneler och börjar producera sin egen el blir mer medvetna om sin energiförbrukning. Man blir mer intresserad av att försöka minska sin konsumtion och i så stor utsträckning som möjligt bli självförsörjande.

Vad är det för livslängd på en solcellsanläggning?

 Livslängden på en solcellsanläggning är mer än 30 år. Vissa delar behöver bytas efter ca 15 år för en bibehållen energiproduktion. Anläggningen kommer ibland att producera mer el än vad som går åt.

Kan man sälja överskott av elen?

Ja,  Framför allt under sommarmånaderna när vi har långa ljusa dagar kommer ett överskott av el att bli resultatet. Överskottet går inte förlorat utan strömmar vidare ut i elnätet. Det här överskottet köps av elbolaget/elnätsägaren och under vintern, när den egna produktionen är lägre, köper man tillbaka elen igen. I dagsläget kan man söka investeringsstöd för sin solcellsanläggning. Mer om detta kan du läsa i avsnittet Bidrag och regler.

Kan jag få rotavdrag?

Om du som privatperson väljer att installera en solcellsanläggning är du berättigad till ROT avdrag för installationskostnaden om du anlitar en montör. Dock kan du inte få båda bidragen. Läs mer om det på skatteverkets hemsida. Hur stort är en solcellspanel?

Ett solcellssystem består av solcellspaneler som vanligtvis är 1×1,7 m. Av dessa kan man bilda en serie paneler som i princip kan bli hur stor som helst. Solcellssystem kan monteras både vertikalt och horisontellt för att de ska kunna anpassas till olika typer av tak, eller sättas upp på en vägg. Väggmontage medför dock sämre upptagningsförmåga.

Hur fungerar solceller på en villa?

Solceller omvandlar ljus till elektricitet genom användande av ett tunt lager halvledarmaterial, ofta kisel, inneslutet mellan en glasskiva och en speciell plast som kallas för polymerresin. Solceller varierar i storlek från några få kvadratcentimeter i till exempel miniräknare och klockor, till system som är flera hundra kvadratmeter och gjorda av en serie sammanlänkande moduler.

När elektroner i halvledarmaterial utsätts för dagsljus laddas de med energi. Elektronerna börjar då flöda genom materialet och genererar likström. Likströmmen transporteras genom en kabel till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till 230/400V växelström så att den kan anslutas till elnätet.

Vilka är dom vanligaste halvledarmaterial som används?

Som halvledarmaterial brukar man använda mono- eller polykristallint kisel. I en kiselkristall är atomerna ordnade i en regelbunden kristallstruktur. Detta ger en mycket stabil atomkonstruktion samtidigt som det ger en begränsad ledningsförmåga.

Denna process kan fortgå under en väldigt lång tid, solceller har varit i produktiv drift i mer än 40 år i satelliter och fyrar.

Hur stort är en solcellspanel?

Ett solcellssystem består av solcellspaneler som vanligtvis är 1×1,7 m. Av dessa kan man bilda en serie paneler som i princip kan bli hur stor som helst. Solcellssystem kan monteras både vertikalt och horisontellt för att de ska kunna anpassas till olika typer av tak, eller sättas upp på en vägg. Väggmontage medför dock sämre upptagningsförmåga.

Har du fler frågor, kontakta oss så berättar vi mer!