Inverters till solceller

En nätansluten inverter är en strömriktare som omvandlar likström (DC) el till (AC) med en förmåga att synkroniser och samverka med olika energikällor. I våra tillämpningar konverteras DC-källor såsom solpaneler eller små vindkraftverk till AC för att kopplas upp mot nätet. Bostäder och företag som har nätanslutet elsystem tillåts att sälja sin energi till elnätetet och kraftbolagen.

Vårt nuvarande system bygger på inmatningstariff, där producenten får betalt för varje kilowattimme som levereras till nätet genom en särkild taxa baserad på ett kontrakt med en elhandelsman.
VI ÄR SVERIGES BILLIGASTE PÅ SOLKRAFT

6 produkter