Beställning
Beställning görs via våran webbsida eller på mail info@vindsolkraft.se ,det går även att beställa via telefon. Är beställaren under 18 år gäller inte köpet utan målsmans tillåtelse.
Priser
Priserna är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, fn 25 %. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på grund av ändrad moms. Ingen kostnad för frakt. Inga expeditionsavgifter, postförskottsavgifter eller andra överraskningar tillkommer. (Dock vid leveranser till Danmark och Norge kommer det extra kostnad för tull och frakt, kontakta oss för prisuppgift.)

Betalning
Vi tillämpar förskottsbetalning och fakturabetalning.
Förskottsbetalning/direktöverföring till bg 788-6831.
Vid val av faktura utförs en kreditkontroll på ditt personnummer. Du får en faktura skickad hem till dig i via post efter att du erhållit din leverans. Kredittiden är 10 dagar i normala fall. Kommuner och företag kan kontakta oss för ev längre kredittid.
Vid fakturabetalning tas rutinmässigt en kreditupplysning såvida kunden inte är en återkommande kund. Vi anlitar Inkasso vid försenad betalning. För beställningar från de övriga nordiska länderna kontaktas vi innan.
För order till utlandet tillkommer frakt samt förskottsbetalning.

Leveranstid
Normalt levereras din order inom 2 – 5 arbetsdagar. Leverans av olika typer av produkter kan i vissa fall komma att ske var för sig, med någon dags tidsförskjutning. Vi använder oss av ett speditionsföretag för transporter.
För ej hämtade/ej utlösta/ej mottagna paket debiteras 300 kr samt alla fraktkostnader.

Leveransbevakning
Vi förbehåller oss rätten att rest notera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager eller har utgått. Om varan beräknas inkomma inom rimlig tid restnoterar vi varan och levererar så snart den inkommit. Dock inte någon ingående artikel i solcellspaketen.
Vi kontaktar er alltid vid ett sådant tillfälle.
Leveransstatus

När vi har tagit emot din order får du en orderbekräftelse av oss via e-post.

Personuppgifter
Vindtech Halmstad AB är ansvarig för de personuppgifter som du har lämnat till oss. Dessa uppgifter kommer att användas för att hantera vår kundrelation. Önskar du inte bli registrerad i vårt kundregister kontaktar du oss via e-post eller telefon.

Ångerrätt
Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka hela ordern betalar vi tillbaka det belopp du har betalat för varan.
Tänk på att du endast kan ångra köp av produktpaket, om emballaget är obruten.
Returfrakt står köparen för. För att distansavtalslagen skall kunna åberopas får varan ej vara använd, dessutom skall varan vara helt oskadd vid framkomsten till oss. Samt i originalförpackning.

Reklamationer, returer/byten
För att en retur/byte skall vara gällande måste ni kontakta oss via telefon 072-222 32 21. Efter kontakt med oss får ni ett ärendenummer som skall användas vid returen, detta nummer gör returförfarandet smidigare genom att ni slipper upprepa orsaken fler gånger samt slipper bifoga följesedlar osv.
Övriga villkor för returer/byten

  • Varan skall vara oanvänd och oskadad
  • Varans originalemballage skall vara oskadat
  • Emballaget får ej vara försett med märkning eller dylikt
  • Frakt betalas alltid av avsändaren. Av praktiska skäl accepterar vi ej bussgods.

Returavgifter

  • Vid varuretur inom 15 dagar från fakturadatum: Ingen returavgift(undantaget nedan, varor som ej tas i retur)
  • Vid varuretur efter 15 dagar från fakturadatum: 20-90% returavdrag(undantag nedan, varor som ej tas i retur)

Transportskador
Vi står för alla skador, som kan uppstå vid transport till kunden. Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transport skadad, skall du omedelbart anmäla detta till transportören på plats. Om dessa ej åtager sig skadeansvaret, skall du kontakta oss. Om retursändningen väger mer än 20 kilo, kontakta då alltid vårt kontor.
Det åligger köparen att alltid kontrollera godset vid leverans före påskrift för fraktens mottagande.

Äganderättsförbehåll
Vindtech Halmstad AB äger produkten tills dess den är betald.

Garanti
Normalt lämnar vi 1 års garanti på våra varor, om inte annat anges. Garantin gäller om någon produkt – trots normal användning – skulle gå sönder. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar reparation av fabrikations- och materialfel.