Nya regler 2021
Rotavdrag dras automatiskt bort från din faktura.

shutterstock_329529878

ROT

Om du som privatperson väljer att installera en solcellsanläggning är du berättigad till ROT avdrag för installationskostnaden om du anlitar en montör. Dock kan du inte få båda bidragen. Läs mer om det på skatteverkets hemsida.

Sälj ditt överskott!

Den el som solanläggningen producerar men som inte används, alltså överskottet, kan säljas till ett elhandelsbolag. Anmäl till elnätsägaren i ditt område att solceller ska installeras så byter de kostnadsfritt ut elmätaren till en som även kan mäta utgående effekt.

Villkoren och ersättningsnivåerna varierar en del mellan olika nätägare och elhandelsbolag, så hör av dig gärna för lite innan avtal ingås med någon aktör.
Nätägare kan du dock inte välja, utan är hänvisad till shutterstock_390404464den som har nätet där anläggningen placeras.

Om anläggningen är lite större kan det även finnas en vinning i att sälja elcertifikat.
Energimyndigheten utfärdar elcertifikat för att driva på utvecklingen av förnybar energi.
Dock kommer elcertifikaten med en årlig kostnad, varför du behöver ha en viss produktion för att det ska löna sig.

Kom ihåg, för att kunna sälja ditt överskott måste du göra en momsregistrering hos skatteverket!
Från skatteverket kan du även få en skattereduktion för det sålda överskottet. Läs mer om detta och aktuella regler på skatteverkets hemsida.

Regler

Huruvida solanläggningen omfattas av bygglovsregler varierar mellan olika kommuner. Så innan installationen påbörjas bör det säkerställas med aktuell kommun vad som gäller just där. Men generellt kan sägas att om solpanelerna följer takets lutning så är det bygglovsbefriat.

I övrigt gäller de branschstandarder och regler som finns, appliceras för respektive delmoment av installationen. Arbetsmiljöverket kan exempelvis klargöra vad som gäller vid takarbeten och den elektriska installationen i anläggningen ska förstås göras av en behörig elektriker.

Har du fler frågor, kontakta oss så berättar vi mer!