Vi hjälper dig genom hela processen!

 

1. Placering av solceller: Taklutning 15-60 grader orienterat i sydost eller sydväst fungerar!

Mät takytorna. Vill du ha solceller på hela taket eller bara delar av taket?
Vilken lutning har taket? Vilken orientering har taket, söder, väster, öster, sydost, sydväst? Hur högt är det till taket? Vad är det för takmaterial? Ungefärligt kabelavstånd från taket till elcentralen? Finns det något som skuggar taket? Plats för placering av inverter?shutterstock_308045486

2. Välj solpaket:

Vilken passar ditt hus och din plånbok. Välj och beställ någon av våra färdiga paket med solceller. Vill du bygga större eller mindre än våra färdiga paket, be om en offert .
3. Bygglov: Ring din kommun. Byggnadskontoret. Kontrollera om det behövs bygglov, vissa kommuner kräver detta. Normalt godkänns installation av solceller om man följer takets lutning.

4. Sök bidrag:

Sök statligt bidrag, 30% för solceller som finns att söka . Bidrag ges i mån av medel. Först till kvarn.

5. Informera ditt elnätsföretag:

Gör en anmälan till ditt elnätsbolag om att du vill bli småskalig elproducent. Detta kan antingen vi eller er behöriga elinstallatör hjälpa till med.  Elnätsbolaget behöver veta vad och hur stor effekt du ska installera. Vissa elnätsbolag godkänner ej inkoppling av 1-fas produktions anläggningar, så detta måste kontrolleras vid köp av våra 1,6-3KW paket.

6. Installera:

Anlita oss eller gör det själv. En behörig elektriker måste göra inkoppling till säkringsskåp.

7. Anmäl färdigställande:

Elinstallatören fyller i en blankett för anmälan av färdigställande till ditt elnätbolag. Elbolaget är skyldigt att ta emot din elproduktion och ordna med mätarbyte kostnadsfritt. Vissa elbolagen gör även en besiktning kostnadsfritt.

8. Leta och välj elhandelsbolag:

Teckna avtal för försäljning av el. Du kan fritt välja vem du vill sälja elen till.

9. Skicka in blankett om utbetalning av bidrag:

Begär utbetalning av bidraget hos länsstyrelsen.
Självklart kan vi bistå med mycket hjälp i alla dessa punkter. Ni är bara ett telefonsamtal ifrån.