Vi hjälper dig genom hela processen!

 

1. Placering av solceller: Taklutning 15-60 grader orienterat i sydost eller sydväst fungerar!

Mät takytorna. Vill du ha solceller på hela taket eller bara delar av taket?
Vilken lutning har taket? Vilken orientering har taket, söder, väster, öster, sydost, sydväst? Hur högt är det till taket? Vad är det för takmaterial? Ungefärligt kabelavstånd från taket till elcentralen? Finns det något som skuggar taket? Plats för placering av inverter?shutterstock_308045486

2. Välj solpaket:

Vilken passar ditt hus och din plånbok. Välj och beställ någon av våra färdiga paket med solceller. Vill du bygga större eller mindre än våra färdiga paket, be om en offert .

3. Bygglov:

Ring din kommun. Byggnadskontoret. Kontrollera om det behövs bygglov, vissa kommuner kräver detta. Normalt godkänns installation av solceller om man följer takets lutning.

4. Sök bidrag:

Sök ROT efter montaget med hjälp av installatören, 15% för solceller.

5. Informera ditt elnätsföretag:

Gör en föranmälan till ditt elnätsbolag om att du vill bli småskalig elproducent.

Detta kan antingen vi eller er behöriga elinstallatör hjälpa till med.

6. Installera:

Anlita oss eller gör det själv.

En behörig elektriker måste göra inkoppling till säkringsskåp samt vara ansvarig för allt övrigt arbete.

7. Anmäl färdigställande:

Elinstallatören fyller i en blankett för anmälan av färdigställande till ditt elnätbolag. Elbolaget är skyldigt att ta emot din elproduktion och ordna med mätarbyte kostnadsfritt. Vissa elbolagen gör även en besiktning kostnadsfritt.

8. Leta och välj elhandelsbolag:

Teckna avtal för försäljning av el. Du kan fritt välja vem du vill sälja elen till.